Các sản phẩm

Bìa 3 dây 20cm

Bìa 3 dây 20cm

13.000₫

Bìa 3 dây 15cm

Bìa 3 dây 15cm

11.000₫

Bìa 3 dây 10cm

Bìa 3 dây 10cm

9.000₫

Mực dấu Horse

Mực dấu Horse

12.000₫

Gôm Plus lớn

Gôm Plus lớn

7.500₫

Gỡ kim Eagle

Gỡ kim Eagle

7.200₫

Bìa lỗ A4 400gr

Bìa lỗ A4 400gr

38.000₫

Bao thư vàng A4

Bao thư vàng A4

68.000₫

Bao thư 12x22cm

Bao thư 12x22cm

21.000₫

Bao thư 12x18cm

Bao thư 12x18cm

17.500₫

Acco sắt SDI

Acco sắt SDI

21.000₫

Acco nhựa UNC

Acco nhựa UNC

14.000₫

Cây ghim giấy

Cây ghim giấy

11.000₫

Giấy than G-Star

Giấy than G-Star

55.000₫

Bút bi Uni SAS

Bút bi Uni SAS

13.000₫

Bìa 3 dây 7cm

Bìa 3 dây 7cm

7.000₫

Bìa acco nhựa

Bìa acco nhựa

5.000₫

Gôm nhỏ Plus

Gôm nhỏ Plus

3.500₫

Pin 9V Energizer

Pin 9V Energizer

40.000₫

Pin AA Panasonic

Pin AA Panasonic

2.500₫

Kẹp giấy C32

Kẹp giấy C32

2.800₫

Kẹp giấy C82

Kẹp giấy C82

4.500₫

Giấy than Horse

Giấy than Horse

95.000₫