Sổ Tập

Bao thư 12x18(có keo)

Bao thư 12x18(có keo)

Đặc điểm: được thiết kế với khổ giấy 12x18cm, có dán 1 lớp keo mỏng thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ như

19

Bao thư 12x18(không keo)

Bao thư 12x18(không keo)

Đặc điểm: được thiết kế với khổ giấy 12x18cm thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ như hóa đơn VAT, giấy tờ k

17

Bao thư 12x22(có keo) 80gsm

Bao thư 12x22(có keo) 80gsm

Đặc điểm: được thiết kế với khổ giấy 12x22cm, có dán 1 lớp keo mỏng thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ như

21

Bao thư 12x22(không  keo) 80gsm

Bao thư 12x22(không keo) 80gsm

Đặc điểm: được thiết kế với khổ giấy 12x22cm thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ như hóa đơn VAT, giấy tờ k

19

Bao thư trắng A4

Bao thư trắng A4

Đặc điểm: được thiết kế để vừa khổ giấy A4, phù hợp cho việc lưu trữ, ký gởi giấy tờ nhanh gọn. 

65

Bao thư trắng A5

Bao thư trắng A5

Đặc điểm: được thiết kế để vừa khổ giấy A5, phù hợp cho việc lưu trữ, ký gởi giấy tờ nhanh gọn. 

35

Bao thư vàng A4

Bao thư vàng A4

Đặc điểm: được thiết kế chứa khổ giấy A4 thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng trong văn p

63

Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ 13x19cm, rất phổ biến trong văn phòng công ty. 

5

Hóa đơn 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Hóa đơn 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ

5

Hóa đơn 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

Hóa đơn 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

10

Hóa đơn 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

Hóa đơn 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 3 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

18

Phiếu chi 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Phiếu chi 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ

5

Phiếu chi 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

Phiếu chi 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

10

Phiếu chi 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

Phiếu chi 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 3 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

18

Phiếu nhập kho 1 liên

Phiếu nhập kho 1 liên

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford 1 liên khổ 16x20cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006

5

Hiển thị 1 đến 15 trong tổng số 33 (3 Trang)