Sổ Tập

Bao thư 12x18(có keo)

Bao thư 12x18(có keo)

Đặc điểm: được thiết kế với khổ giấy 12x18cm, có dán 1 lớp keo mỏng thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ như

19

Bao thư 12x18(không keo)

Bao thư 12x18(không keo)

Đặc điểm: được thiết kế với khổ giấy 12x18cm thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ như hóa đơn VAT, giấy tờ k

17

Bao thư 12x22(có keo) 80gsm

Bao thư 12x22(có keo) 80gsm

Đặc điểm: được thiết kế với khổ giấy 12x22cm, có dán 1 lớp keo mỏng thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ như

21

Bao thư 12x22(không  keo) 80gsm

Bao thư 12x22(không keo) 80gsm

Đặc điểm: được thiết kế với khổ giấy 12x22cm thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ như hóa đơn VAT, giấy tờ k

19

Bao thư trắng A4

Bao thư trắng A4

Đặc điểm: được thiết kế để vừa khổ giấy A4, phù hợp cho việc lưu trữ, ký gởi giấy tờ nhanh gọn. 

65

Bao thư trắng A5

Bao thư trắng A5

Đặc điểm: được thiết kế để vừa khổ giấy A5, phù hợp cho việc lưu trữ, ký gởi giấy tờ nhanh gọn. 

35

Bao thư vàng A4

Bao thư vàng A4

Đặc điểm: được thiết kế chứa khổ giấy A4 thuận tiện cho việc lưu trữ, ký gởi các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng trong văn p

63

Biên nhận 1 liên trắng

Biên nhận 1 liên trắng

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ 9x18cm, rất phổ biến trong văn phòng công ty. 

2

Cùi xé có số

Cùi xé có số

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford có đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty.&

4

Cùi xé không số

Cùi xé không số

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công t

4

Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ 13x19cm, rất phổ biến trong văn phòng công ty. 

5

Hóa đơn 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Hóa đơn 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ

5

Hóa đơn 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

Hóa đơn 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

10

Hóa đơn 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

Hóa đơn 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 3 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

18

Phiếu chi 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Phiếu chi 1 liên 13x19cm (80 tờ)

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ

5

Hiển thị 1 đến 15 trong tổng số 57 (4 Trang)